Online GK Nepal

In our website, Online GK Nepal we share information and articles through online platform. You can test your General Knowledge by playing GK Test under different categories, read interesting and knowledgeable articles, know more about popular personalities around the world. Any questions and feedback, please write to us.

Online GK Tests

Profiles

GK Notes

write.nrs@gmail.com

Computer Science and Technology

Home / All GK Test / Computer Science and Technology

601
2
20
20
Question No. 1/20
 • Correct 0
 • Wrong 0
 • Skipped 0
 • Score 0
 • Who is the founder of Facebook?

  Mark Zuckerberg
  Bill Gates
  Steve Jobs
  Sundar Pichai
  Skip Next Finish
 • Chrome Web Browser कुन कम्पनीले निर्माण गरेको हो ?

  Google
  Facebook
  Mozilla
  Netscape
  Skip Next Finish
 • What is the full form of WWW?

  World Wide Web
  World Wide Wave
  World World World
  Web World Wide
  Skip Next Finish
 • What is the full form of HTML?

  HyperText Markup Language
  Home Text Markup Language
  HyperText Manual Language
  HyperText Micro Language
  Skip Next Finish
 • The extension .psd stands for?

  Photoshop Document
  MS Power Point File
  MS Word File
  MS Excel File
  Skip Next Finish
 • Which company developed Photoshop Application?

  Adobe
  Apple
  Microsoft
  Google
  Skip Next Finish
 • इन्टरनेट चलाउन प्रयोग गरीने Wi-Fi को पुरा रूप के हो?

  Wireless Fidelity
  Wirless Free internet
  Wireless International - Free Internet
  World Fidelity
  Skip Next Finish
 • आहिले ChatGPT संगै चर्चामा आएको शब्द AI को पुरा रुप के हो ?

  Artificial Intelligence
  All Information
  Artificial Information
  All Intelligence
  Skip Next Finish
 • What is the full form of PNG?

  An extension given to the images.

  Portable Network Graphics
  Printable New Graphics
  Portable New Graphics
  Portable New GIF
  Skip Next Finish
 • An extension .docx stands for?

  Word Document
  MS Excel File
  Photoshop Document
  Power Point File
  Skip Next Finish
 • YouTube लाई सन् २००६ मा कुन कम्पनीले किनेको हो ?

  Google
  Facebook
  Apple
  My-Space
  Skip Next Finish
 • पैसा निकाल्न प्रयोग गरिने ATM को Full Form के हो ?

  Automated Teller Machine
  Anytime Money
  Automated Teller Money
  All Time Money
  Skip Next Finish
 • Who is the founder of Alibaba (Online Store from China) company?

  Jack Ma
  Jeff Bezos
  Mark Zuckerberg
  Elon Musk
  Skip Next Finish
 • Who is the founder of Google?

  Larry Page and Sergey Brin
  Larry Page and Bill Gates
  Sergey Brin and Steve Jobs
  Steve Jobs and Jeff Bezos
  Skip Next Finish
 • Twitter को जस्तै Features भएको Threads कुन कम्पनीले बजारमा ल्याएको हो ?

  Meta
  Google
  Samsung
  Alphabet
  Skip Next Finish
 • तल दिएको मध्ये कुन चाहिं मोबाइल फोन कम्पनी होइन ?

  Tiktok
  Apple
  Samsung
  Huawei
  Skip Next Finish
 • Internet country code top-level domain (ccTLD) for Nepal is?

  .np
  .nep
  .cn
  .ni
  Skip Next Finish
 • What is the full form of URL?

  Uniform Resource Locator
  Universal Resource Locator
  Uniform Reference Locator
  Universal Reference Location
  Skip Next Finish
 • Who is the founder of Microsoft?

  Bill Gates
  Steve Jobs
  Mark Zuckerberg
  Sergey Brin
  Skip Next Finish
 • Twitter को जस्तै Features भएको नयाँ आएको App कुन हो ?

  Threads
  Meta
  BARD
  Chat GPT
  Skip Next Finish

Congratulations!!!

You have Passed the Test

Sorry!!!

You could not Pass the Test

Your Final Score is:

 • No. of Questions: 20
 • Full Mark: 40
 • Pass Mark: 20
 • For each Correct Answer: 2
 • No. of Correct Answer:
 • Total Score for Correct Answer:
 • For each Wrong Answer: -
 • No. of Wrong Answer:
 • Deduction for Wrong Answer: -
 • No. of Skipped Questions:
Grand Total:

Send Us Feedback on Questions

  यस Category : Computer Science and Technology को बारेमा केहि जानकारी

  यस समूह अन्तर्गत हामी संग जम्मा 35 वटा प्रश्नहरु छन्। जस मध्ये randomly २० ओटा प्रश्नहरु तपाईलाई सोधिने छ। प्रत्यक प्रश्नको कम्तिमा २ वा २ भन्दा धेरै option हरु दिईने छ, जसमध्य एक सही र अन्य गलत उत्तरहरु हुन्छन।

  प्रश्नहरुको छनोट गर्दा लोक सेवा लगायत अन्य सरकारी जागीरको लागी तयारी गरी रहनु भएका हरुलाई सहयोग हुने खालका प्रश्नहरुलाई प्राथमिकता दिएका छौ, यदपि केहि प्रश्नहरु सामान्य ज्ञान संग पनि सम्बन्धित छन्।

  समय संगसंगै केहि प्रश्नहरुको औचित्य पनि समाप्त हुन्छन्, त्यस्तो अवस्थामा मैले ति प्रश्नहरुलाई सम्भव भए सम्म हटाउने गरेको छु र संगसंगै केहि प्रश्नको उत्तर पनि परिमार्जन गर्नु पर्ने हुन्छ। समय मिले सम्म मैले यी कुराहरु केलाई रहेको हुन्छु, यदपि कहिँ कतै गल्ती भने हुन सक्छ। यस्तो अवस्थामा तपाईहरुको सहयोग महत्त्वपूर्ण हुन्छ। प्रश्न या उत्तर केही गलत छ भने, हरेक प्रश्नको तल रहेको Any feedback on this question? मा click गरेर मलाई सुझाब पठाउन सक्नु हुन्छ।

  Select A Test

  Copyright © Online GK Nepal : 2022 - 2024

  Design and Developed by: Navaraj Subedi

  Computer Science and Technology : 35
  Current Affairs : 36
  Economy and Development : 72
  Geography and Population : 113
  History, Culture and Arts : 145
  Miscellaneous : 123
  Public Administration and Politics : 118